Kvalitet

"Sild er godt”, har fiskekonerne råbt fra salgsboder i århundreder,
hvilket vi med rette også kan råbe i dag, da officielle kostvejledninger anbefaler mindst 200 gram fisk om ugen!

 

For at sikre den gode kendte kvalitet og have styr på fødevaresikkerheden, efterlever vi den danske og europæiske lovgivning.
 
Tenax Sild er certificeret efter den anerkendte internationale standard for fødevaresikkerhed, BRC, som er baseret på de internationale HACCP- principper. 

 

 ”Skrappe krav
til hver eneste sild,
sikrer silden til fremtiden


Herudover er vi godkendt til produktion i overensstemmelse med det ortodokse jødiske regelsæt – Kosher. Certificeringerne fungerer i det daglige som et ekstra arbejdsredskab, der sikrer specificerede produkter i en ensartet, høj kvalitet.

Tenax Sild også MSC-certificeret. MSC står for Marine Stewardship Council og er en miljøstandard for bæredygtigt fiskeri. Sildefiskeriet godkendes og kontrolleres overfor 3 principper i miljøstandarden:
 
1. Bæredygtighed (alder og køn på sild i stammerne for at hindre for mange unge sild fanges).
 
2. Påvirkning af miljø (minimere bifangst).
 
3. Effektiv forvaltning (korrekte fangstredskaber og ingenfangst i beskyttede områder).
 


For at få et MSC-certifikat skal alle virksomheder i forsyningskæden være certificeret, dvs. vi skal være certificeret, vore råvareleverandør skal være certificeret, og de skal købe sild af en MSC-godkendt fisker, som skal vise at han fanger af en MSCgodkendt sildebestand.
 
Alle dette ned til det enkelte kg. sild det er skrappe krav, men det gør vi gerne for at sikre silden til kommende generationer.